Mathematical Signs

Mathematical Signs

English Swahili Sound
+ Add Kujumlisha
- Minus Kuondoa, Kutoa
x Multiply Kuzidisha
÷ Divide Kugawanya
= Equal Sawasawa