Time

Time

English Swahili Sound
Second Nukta
Minute Dakika
Hour Saa
Day Mchana
Night Usiku
Morning Asubuhi
Noon Adhuhuri
Afternoon Alasiri
Midnight Saa Sita Usiku
Today Leo
Tonight Leo Usiku
Last Night Jana Usiku
Tomorrow Kesho
Yesterday Jana
The Day After Tomorrow Kesho Kutwa
The Day Before Yester Day Juzi
Week Wiki
Month Mwezi
Year Mwaka
Last Iliopita
Next Ijayo
Past Wakati Uliopita
Present Wakati Huu
Futur Wakati Ujao
What Time Is it? Ni Saa Ngapi?
It is late Saa Imekwisha
It is a half past five Ni sa kumi na Moja Na Nusu